Corona har ställt till det men nu är det beslutat att årsmötet är 23 augusti.

Är du intresserad av att arbeta i vår styrelse eller har du förslag på person som du tycker skulle vara lämplig till detta kontakta någon av oss i valberedningen. Enligt stadgarna ska nomineringar vara valberedningen tillhanda senast 14 dagar årsmöte

De nomineringar som gjort tidigare gäller fortfarande men det finns möjlighet att skicka in fler, mailadress till valberedningen se längst ner.

.

De val som skall göras i år är

Ordförande på 1 år

3 ordinarie ledamöter på 2 år

3 suppleanter på 1 år

Dessutom utser MRU själv en ordinarie och en suppleant bland ungdomarna.

Det går bra att skicka in förslag på valberedning också, vi tar det med oss men kommer inte att ta fram förslag på ny valberedning.

Ingrid Holmberg, Sammankallande

Christofer Hultén, Ledamot

Laila Andersen, Ledamot

mail valberedningen.malmoridklubb@gmail.com