Inför klubbens årsmöte, den 17 mars, har valberedningen påbörjat sitt arbete.

De val som skall göras i år är

Ordförande på 1 år

3 ordinarie ledamöter på 2 år

1 ordinarie ledamot på 1 år

3 suppleanter på 1 år

Till flera av posterna finns möjlighet till omval men vi behöver minst fem nya personer till styrelsen, två ordinarie och tre suppleanter.

Dessutom utser MRU själv en ordinarie och en suppleant bland ungdomarna.

Är du intresserad av att arbeta i vår styrelse eller har du förslag på person som du tycker skulle vara lämplig till detta kontakta någon av oss i valberedningen.

Sammankallande Christofer Hultén, christofer.hulten@bdo.se

Ledamot Ingrid Holmberg, ingrid.k.holmberg@gmail.com