Inför klubbens årsmöte den 28 mars 2021 har valberedningen påbörjat sitt arbete.

De val som skall göras är:

• Ordförande på 1 år
• 4 ordinarie ledamöter på 2 år
• 3 suppleanter på 1 år

Till flera av posterna finns möjlighet till omval men vi behöver även nya personer till styrelsen både ordinarie och suppleanter. 

Förutom personer till styrelsearbetet behöver vi välja en Lekmannarevisor. En lekmannarevisor skall granska styrelsens arbete och ekonomi. För att bli lekmannarevisor krävs ingen formell utbildning men den som blir vald måste ha tillräckligt med kunskap om ekonomi för att kunna utföra uppdraget. Den som blir vald till lekmannarevisor får inte sitta i styrelsen, delta i styrelsearbetet eller ha andra kopplingar till styrelsen som påverkar granskningen. 

Är du intresserad av att arbeta i vår styrelse eller som lekmannarevisor eller har förslag på någon person som du tycker skulle vara lämplig så kontakta oss via email valberedningen.malmoridklubb@gmail.com

Sista dagen för nominering är den 7 mars.

Vi som arbetar i valberedningen är Anette Risberg, Malin Grotte och Per Nordström.