(Uppdaterad 27 aug) Folkhälsomyndighetens nya rekommendation om ändring av samlingsnumerären från 50 till 500 betyder troligen att MR kan genomföra sitt årsmöte i början av oktober. Styrelsen beslutar vid sitt möte 9 september hur dom nya uppgifterna påverkar ett ev. möte.

Tack för förståelsen att vi tvingades ställa in mötet 23 aug. Vi har fått ett ifrågasättande mail, ett SMS och ett tiotal FB-inlägg som reaktion. Medlemmarna förstår vikten av att följa pandemirekommendationerna och gällande regelverk.

(Uppdaterad 25 aug) Svar på motionerna och ny uppdaterad information från styrelsen.

Styrelsen Malmö Ridklubb beslöt vid sitt sammanträde 18 aug att ställa in årsmötet 23 aug. Beslutet var enhälligt. Bakgrunden är den utredning som gjorts om förutsättningarna att genomföra årsmötet på ett korrekt sätt. Även Smittskydd Skåne har kontaktats. I samband med att vi tyvärr tvingats ställa in årsstämman 2020 på grund av risk för ökad smittspridning vill styrelsen svara på en del frågor som kommit från medlemmarna.

Många har visat oro för klubbens ekonomi. Årsredovisningen för 2019 finns utlagd här på hemsidan, och den kan även hämtas på kansliet för den som vill. Klubbens ekonomi har under många år varit ansträngd, och styrelsen har arbetat hårt för att ändra det och nu börjar det vända. Till exempel aktivitetsrapporteringen är något som kansliet och styrelsen har arbetat hårt med för att få tillförlitliga rutiner. Förbättringarna i aktivitetsrapporteringen kommer med stor sannolikhet leda till att vi får tillbaka det konsulentbidrag vi förlorade 2019.

Vi är glada att kunna presentera vårt nya koncept med sponsorhästar som ett led i att få ökad kvalitet i vårt hästbestånd, samtidigt som vi får flera hästar i verksamheten. Vi har beräknat att konceptet kommer att ge ett positivt täckningsbidrag då kostnader delas mellan Malmö Ridklubb och hästägaren.  Flera av hästarna har börjat gå lektioner och har redan hunnit bli nya favoriter hos en del av våra ridskoleelever.

Ni kanske har sett att vi har fått tre nya Shetlandsponnys. De har sponsrats av medlemmar och klubben har inte haft någon inköpskostnad.  Shettisarna kommer ingå i ordinarie lektionsverksamhet samt att tillsammans med våra egna Shetlandsponnys användas i en kommande Shetlandsverksamhet för att ha aktivitet för de yngre framtida ridskoleeleverna och kringliggande förskolor. Mer information kommer inom kort.

Har ni frågor om detta, eller något annat på klubben kontakta gärna styrelsen. styrelsen@malmoridklubb.se. Alla frågor kommer att besvaras på hemsidan.

 


Aktuella handlingar till årsmötet finns på hemsidan där hittar ni också styrelsens svar på de motioner som lämnats in till årsstämman. Alla handlingar kan också avhämtas på kansliet. Styrelsen kommer under hösten att anordna ett särskilt möte för de medlemmar som tilldelats priser av olika slag. Nuvarande styrelsen fortsätter sitt arbete fram till kommande årsmöte.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Malmö Ridklubb

 


Besluts- och utredningsunderlag för beslut om inställt årsmöte

Undertecknade, AnnaCarin och Pia, fick vid styrelsemötet 4 augusti ett uppdrag att klargöra hur MR kan genomföra ett fysiskt årsmöte 23 augusti.

Vi har tagit del av information från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Ridsportförbundet. Vi har funnit att det är två fakta vi måste ta hänsyn till:

1. Beslutet av det vid ett årsmöte får vara högst 50 personer närvarande.

2. Demokratiprocessen. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att deltaga i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Vid styrelsemötet 4 aug beslöts också att MR på hemsidan skulle uppmana medlemmarna att förhandsanmäla sig. Fram till 14 augusti har 85 medlemmar anmäl sig. ”Anmälningstiden ” utgår 18 aug. Det pekar mot att årsmötet kan samla mer än 100 medlemmar. Historiskt har MR:s årsmöte alltid samlat många medlemmar. Och många kan dyka upp på årsmötesdagen – det behövs ingen förhandsanmälan. Styrelsens åtgärd att begära förhandsanmälan är ett moment för att få en kunskap om intresset för just detta årsmöte.

Vi har diskuterat att genomföra årsmötet digitalt, men här finns stora svårigheter och det är dessutom kostsamt. Bl.a när det gäller att skapa ett verktyg för sluten omröstning som är kvalitetssäkert och anonymitetsskyddat. Vi har kommit fram till att MR naturligtvis inte ska bryta mot 50-föreskriften och att det är viktigt att följa demokratiprocessen.

Vi föreslår därför styrelsen att besluta att ställa in årsmötet 23 aug och avvakta kommande instruktioner från Folkhälsomyndigheten om en förändring i besöksantalet.

Anna Carin Björkman och Pia Johansson.