Minskning av elevantal till 8 i storhäst grupper.

Vi har tidigare fört diskussioner om att minska antalet elever per grupp till 8 elever/ grupp för att kunna höja standarden på ridundervisningen. Pga. de gällande coronarestriktionerna i höstas var vi tvungna att minska antalet elever i alla storhästgrupperna till max 8 st/ grupp till vårterminen för att kunna fortsätta bedriva lektionsverksamheten.

Den feedback vi nu har fått från flertalet elever visar på att detta har mottagits mycket väl. Många säger att detta är någonting de vill fortsätta med trots en högre kostnad.

Från ridskolans håll ser vi stora fördelar med högre kvalitét på ridlektionerna då det är lättare att göra bra övningar samt att varje elev får mer undervisningstid.

Styrelsen och verksamhetschef har tagit gemensamt beslut och avser att även till hösten fortsätta med denna gruppstorlek eftersom vi redan nu under vårterminen 2021 kan se en markant kvalitetsökning på undervisningen och mycket nöjda elever.

Detta kommer att påverka lektionspriset och till hösten kommer alla storhästgrupperna kosta 350 kr/ timme / ryttare och det kommer endast att finnas grupper med 8 st elever i varje grupp.

 

Ändring av hoppgrupper inför HT-21

I enlighet med Svenska Ridsportförbundet och vår långsiktiga plan gällande utveckling av ridskolan satsar vi lite extra på våra ungdomar och för att våra ungdomar ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas och växa på Malmö Ridklubb behöver det finnas möjligheter för dem att gå över från ponny till storhäst.

Styrelsen och verksamhetschefen har tagit beslutet att därför göra omstruktureringar inom hoppinriktning/ hoppspecial ponny samt hoppspecial stor häst.

Tyvärr innebär detta att det inte finns utrymme för hoppspecial storhäst för seniorer HT-21 utan denna gruppen kommer att läggas ner. För hoppintresserade seniorer är vår absoluta förhoppning att vi i stället kommer erbjuda fristående hoppkurser.

 

Sonny Elfvin
Verksamhetschef
Malmö Ridklubb