MR:s nyvalde styrelseordförande Katja Hofgren har avgått på grund av hälsoskäl. Styrelsen samlades under fredagen till ett styrelsemöte. Styrelsen beslöt enhälligt att Karsten Erichs bli tf ordförande fram till nästa årsmöte. Magnus Stjärnqvist blir ny ordinarie ledamot i styrelsen under ett år. Styrelsen beslöt också att Magnus blir ny vice ordförande.