Tyvärr måste vi meddela att vår Grönt Kort Kurs är inställd p.g.a för få deltagare. Vi hänvisar alla intresserade till våra kollegor på MCR eller Örestad som också erbjuder denna kurs. För mer information kontakta kansliet.

INSTÄLLD – Vi startar 5 januari Grönt Kort Kurs. Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.

Följande åldersgränser gäller:

• Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

• Alla mellan 13-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.

• Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

• För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.
Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

Kurstider:
Alla lektioner hålls på Malmö Ridklubbs inne i kansliet.
Fredag 5 januari klockan 14.00-17.00 (Teori)
Torsdag 11 Januari klockan 17.00-20.00 (Teori)
Torsdag 18 Januari klockan 17.00-20.00 (Teori)
Torsdag 25 Januari klockan 17.00-20.00 (Teori)
Lördag 27 januari klockan 10.00 (Prov)

Pris:
950 kronor. I priset ingår Teorimaterial

Anmälan:
Anmälan görs via mail till kansliet@malmoridklubb.se

Mer information:
Kontakta Lisa Svensson 0705-86 57 77