Vi hälsar alla alla våra hästvänner välkomna på Pay & Jump den 31 december i anslutning till att vi anordnar vårt klubbmästerskap.

– Anmälan är öppen och görs via TDB.
– Startlistor kommer att presenteras på vår hemsida ca 1 vecka före tävling.
– Karta över anläggningen (Parkering, framridning etc) hittar ni här
– Information om Pay & Jumpen hittar ni även i TDB
– Första start är kl. 09.00 och gäller klubbmästerskap, efter detta har vi Pay & Jump. Tider för start av Pay & Jump kommer i ryttarmeddelande på EquipeOnline.
– Cafeterian kommer att våra öppen hela dagen.