Med anledning av att Länsstyrelsen Skånes län har konstaterad kvarka hos hästar på anläggning i vårt närområde (Vellinge kommun) ber vi våra medlemmar och besökare att iakta extra  försiktighetsåtgärder om ni rör er mellan olika stall och ridanläggningar. Du som vistas och är i kontakta med hästar på flera anläggningar tänk på att byta kläder och tvätta händerna när du rör dig mellan stallen. Inga misstänkta fall är konstaterade på Malmö Ridklubbs anläggning.

Fakta Kvarka:
Utbrott av kvarka förekommer hos hästar i Sverige och andra länder. Hästarna får ofta en allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med varbölder i huvudets lymfknutor. Symtomen kan dock i vissa fall vara lindriga och likna en vanlig förkylning. Sjukdomen är mycket smittsam och tysta smittbärare förekommer.
Källa SVA.se