Vårterminen på Malmö Ridklubb startar måndagen den 8 januari. Under de kommande veckorna kommer er ridinstruktör i samband med er lektion att samla in uppgifter om ni vill fortsätta rida eller ej. Sista svarsdag är lördagen den 18 november.

Efterfrågan på platser i ridskolan är stor och vårt arbete med planeringen och sammansättningen av ridgrupperna är i full gång. Lektionsschemat inför nästa termin kommer i stort sett att se ut på samma sätt som höstterminen med några mindre justeringar. Du kommer att hitta vårt uppdaterade lektionsschema för VT 2024 på vår hemsida inom kort. Det är väldigt viktigt att vi får in besked om du vill fortsätta eller ej senast den lördagen den 18 november.

Behöver du byta ridtid?
Eftersom vi har väldigt fullt i grupperna så kan vi inte lova byte av ridtider. Men vi gör naturligtvis vårt bästa.
Prata med din instruktör som noterar dina önskemål så återkommer vi till dig.

Jag vill rida fler gånger?
Prata med din instruktör som noterar dina önskemål så återkommer vi till dig.

Jag vill sluta rida?
För att inte bli betalningsskyldig för VT 24 så måste du meddela oss att du vill avsluta din ridning senast den 18/11. Detta gör du antingen genom att meddela din instruktör eller via mail till monica@malmoridklubb.se.
uppge att du vill sluta rida med fullständigt namn samt vilken lektionstid det gäller.Vi tackar för denna tid och önskar dig välkommen tillbaka i framtiden.

Delfaktura 1 för vårterminen 2024 kommer att skickas ut vecka 48 och den fakturan avser fakturering för din ridning som du har bundit dig till inför vårterminen 2024.

Har du några frågor prata i första hand med din instruktör, du kan också maila till monica@malmoridklubb.se.

Varmt välkomna till en spännande vårtermin 2024 på Malmö Ridklubb 🙂