Alla Malmö Ridklubbs medlemmar under 26 år hälsas välkomna till MRUs årsmöte söndagen den 10 mars kl 15.00 i kafeterian.

Alla Malmö Ridklubbs medlemmar som är under 26 år är även medlemmar i MRU. Vill du vara med och påverka ungdomssektionen eller kanske själv vara en del av MRU-styrelsen det kommande året. Årsmötet ger dig en chans att göra din röst hörd, men även att bli inröstad i ungdomssektionens styrelse.
Vi bjuder på fika, det är framdukat från kl 14.30

På årsmötet väljs vem som ska sitta i MRUs styrelse.
Valberedning är Ylva Magnusson sammankallande ylva.magnusson48@gmail.com , Kajsa Jexmark Hansson, Felicia Nilsson och Sanna le Clare

Årsmöteshandlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat 2023 samt budget 2024

Valberedningens förslag