Nirkop är såld och kommer att flytta till en privat gård. Nirkop kommer från Polen och är utbildad både inom dressyr och körning. Vi kommer att sakna honom och önskar den nya ägare många härliga hästturer.