Till dess att styrelsen för Malmö Ridklubb har hittat en ordinarie verksamhetsledare kommer Petra Granholm att arbeta som tillförordnad verksamhetsledare. Petra har tidigare arbetat på Stiftelsen Friends som regionchef. Många känner henne säkert från stallkontoret där hon under våren har arbetat.

Styrelsen för Malmö Ridklubb

gm Karsten Erichs och Fredrik Malmberg