Parkering Malmö har infört nya regler för parkeringen på Malmö Ridklubb. Det krävs numera att man använder sig av en digital P-skiva när man parkerar på Malmö Ridklubb. Det är 3 timmar kostnadsfri parkering om man använder P-skiva. Mer information hittar ni på skyltarna vid parkeringen samt på parkster.se och easypark.se och mobill.se

Traditionell vanlig P-skiva gäller inte utan det är enbart digital som fungerar.