Malmö Ridklubbs anläggning öppnar och lektionsverksamheten kör igång igen med start den 25 januari. Vi har dock fortfarande begränsningar för vilka som får besöka anläggningen. För tillfället är endast ni som rider lektion som kan vistas på anläggningen. Antalet personer i stallbyggnaderna och ridhus är begränsade med stöd av pandemilagen och vi ber er följa de anslag som finns uppsatta. Vi försöker i den mån det är möjligt att hålla så mycket av vår lektionsverksamhet utomhus.

För de ridskoleelever som inte kan ta sig hit själv lämnar föräldrarna av sina barn/ungdomar utanför anläggningen. Endast elever som inte kan iordningställa sin häst själv får ha med sig en medhjälpare i stallet men detta gäller bara under tiden för iordningställande av hästen. För Nybörjare, Nybörjare 1 och Handikappgrupperna är det tillåtet med 1 medföljande förälder att komma med och hjälpa till i stallet. Det är dessvärre inte tillåtet att vara på läktaren och titta på lektionen. Läktaren är stängd.

Ni som rider lektion ombedes att i möjligaste mån korta ner den tid ni är i stallet före och efter er lektion, dvs ni kommer 30 min innan lektionen startar och att ni lämnar anläggningen direkt efter att ni är färdiga med era hästar efter ridpasset. Vår personal lägger fram sadlar och träns vid boxarna för att undvika trängsel i sadelkammaren.

Våra stallvärdar finns till hands om hjälp behövs för att göra iordning hästen inför ridlektionen. Använd handskar både i stallet och vid ridning. Upprop för er som rider Ponny sker som vanligt vid stallkontoret. Tänk på att hålla avstånd vid luckan. För er som rider stora hästar kommer ert upprop ske i det Nya Stallet via listor uppsatta mellan tvättstugan och sadelkammaren. Ni som rider storhästgrupp gå direkt till Nya stallet. Följ instruktörernas instruktioner vid lektionsövergångarna och fråga gärna om ni är osäkra.

Ni som är hästskötare kan dessvärre inte komma och sköta hästarna. Det är heller inte tillåtet för övriga besökare att vistas i stallet. Vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen och begränsa smittspridningen av Covid-19. Det är viktigt att om du känner dig sjuk eller är snuvig vill vi att du avbokar din lektion och stannar hemma. Tvätta händer ofta och tänk på att hålla ett avstånd till varandra. I övrigt följer vi och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

• Inga hästskötare i stallet tillsvidare
• Endast 1 förälder får följa med och hjälpa till i grupperna Nybörjare och Nybörjare 1 samt handikapp. Alla övriga stannar utanför anläggningen
• Använd ridhandskar
• Visa hänsyn och håll avstånd
• Läktarna i samtliga ridhus är avstända
• Ponnyelever håller sig i ponnystallet
• Storhästelever håller sig storhäststallen
• Upprop ponny på stallkontoret (håll avstånd vid luckan)
• Uppropp storhäst (listor) i Nya stallet.
• Stallvärdar och instruktörer finns på anläggningen och hjälper till vid behov.
• Hästens utrustning läggs utanför boxen av vår personal.
• Undvik trånga utrymmen som sadelkammarna.
• Antalet personer per byggnad är begränsad – följ uppsatta anslag.
• Använd gärna munskydd när du vistas i stallet.

Många regler och förmaningar – och visst är det tråkigt att vi inte kan umgås och träffas på samma sätt som tidigare på Malmö Ridklubb. Vi hoppas ni har förståelse för våra rekommendationer och att vi hjälps åt och begränsar smittspridningen. Vi hoppas att vi snart kan öppna upp och hälsa alla våra medlemmar och skötare välkomna till oss på det sätt som det varit tidigare.

Varmt välkomna alla ridskoleelever och håll avstånd
Ta hand om varandra – och hästarna!