2020-11-12

Det är mycket kul att konstatera att vi under hösten har haft rekordbeläggning i ridskolan. Vi är uppe i mer än 95% beläggning vilket i praktiken innebär att det är fullt i alla grupper. Vi siktar nu på att att öka aktiviteterna för dom mindre barnen i form av blåbärshoppning och jordgubbshoppning när situationen kring den rådande pandemin blivit bättre. Vi har också senaste tiden fått in en hel del nya hästar i verksamheten.

Vi har haft styrelsemöte 4 november och från mötet kan jag rapporteras följande:

• Positiv ekonomisk rapport för de tre första kvartalen.

• Christin Henriksson är tjänstledig i 6 månader för att prova på nytt jobb. Rebeckas provanställning kommer inte att förlängas. Vaktmästare Lennart går i pension 28 feb nästa år. Hans tjänst ska nu utannonseras.

• En av våra privatuppstallade medlemmar har flyttat och den lediga boxen i medlemsstallet tilldelas familjen Jahnke. Klubben följer därmed det löfte som gavs hösten 2019 om att framtida ledig box skulle erbjudas i detta fall fam Jahnke.

• Alla tävlingar är inställda till årsskiftet, men det blir traditionell julaftonskadrilj med coronaavstånd. Vi kommer under november och december istället att anordna ett antal ”Öppna banor” på anläggningen. Första arrangemanget sker redan den 21-23 november. Vi söker ersättning hos Ridsportförbundet för missade tävlingsintäkter under kvartal 4.

• Planeringen av årsmötet 14 nov står i full focus. Ridsportförbundets digitala system har testats. Alla medlemmar har fått info via hemsidan och mail har skickats till alla om hur det går till. Det är en särskild utsedd stab som genomför det digitala årsmötet med stöd av Ridsportförbundets experter. Jag vill be alla medlemmar att från vår hemsida skriva ut aktuella handlingar och i förväg läsa de inkomna motionerna. Valberedningen har kommit med ett nytt förslag. All information om årsmötet hittar ni här på hemsidan.

• Styrelsens arbetsgrupp för bildande av en hoppkommitté redovisade sitt förslag. Medlemmar i kommittén kommer att väljas under november och presenteras på nästa styrelsemöte 2 dec.

• Vi har en annan arbetsgrupp som jobbar med att från nästa termin öka öppethållandet i cafeterian. Mer info kommer.

• Klubben har haft samrådsmöte med Malmö stad. Följande kan rapporteras:

– Cykelparkeringen ska rustas upp med bättre belysning och fler cykelställ
– Skötarhuset ska förses med ramp för funktionshindrade
– Galoppbanans belysning ska åtgärdas
– Vi diskuterar ökat hagutrymme med fastighetskontoret.

Väl mött på lördag

Karsten Erichs
Ordförande
Malmö Ridklubb