Välkommen till årets påskhoppning

– Banbyggnad söndag den 17 april kl 09.30

Information till tävlande ekipage:
Förfrågan om TDB ring/sms till Ingrid 070-585 32 70 eller hoppning.malmoridklubb@gmail.com 
Länk till anmälan i TDB
Länk till funktionärslista
Ansvarig instruktör är xxxx

Frågor om hästar eller höjd tas med din instruktör.

 • Glöm inte prata med din instruktör innan du anmäler dig. Alla anmäler och betalar via TDB.
 • Tävlingen öppnar för anmälan 2022-03-21 kl 18.00
 • Ordinarie anmälningstid utgår 2022-04-10 kl 18:00,
 • Tävlingen stänger för anmälan 2021-04-17 kl 18:00.
 • Anmälan kan återtas utan kostnad tom 2021-04-11 kl 18:00.
 • Avanmälan skall göras senast den 2022-04-16 kl.18.00 Via e-post malmoridklubb@gmail.comoch i TDB. Tävlingsdagen på telefon 070-585 32 70
 • Servering finns på tävlingsplatsen.
 • Tävlingen hålls i Arenan.
 • Lektionsryttare och privatryttare tävlar mot varandra i samma klass
 • Ryttarmeddelande publiceras på online.equipe.com

Man behöver INTE grönt kort men Lila kort. >Vare sig häst eller ryttare behöver licens för att anmäla sig till en klubbtävling via TDB.

Du behöver ett konto i TDB, men har du inget är det bara att öppna ett följ instruktionen för ”Jag vill bli medlem”. Länk till instruktion för att lägga upp konto mm i TDB

LEKTIONSRYTTARE

 • Lektionsryttare anmäler sig i TDB, skriv i meddelande till arrangör, önskemål om häst (tre st)
 • Hästar fördelas efter 10 april bland de som anmält inom ordinarie anmälningstid , fördelning mailas ut.
 • Glöm inte anmäla hästhyra. Både anmälningsavgift och hästhyra betalas via TDB

Länk till funktionärslista och information om funktionärsuppdrag

Funktionärer:
– Alla tävlande ska funktionera. Tävlingsledare upprättar funktionärslista. Har du särskilda önskemål meddelas till hoppning.malmoridklubb@gmail.com snarast.
– Banbyggnad söndag den 17 april kl 09.30

Pris:
Hästhyra 200:-en klass, 100:-/ ytterligare klass.
Anmälningsavgift alla klasser, 150:- efteranmälningsavgift 50:-

Tävlingsklasser:
– Första start prel kl 11.00

Tävlingen går för ponny som centimeterhoppning. Detta innebär att man anmäler till den höjd man vill hoppa och alla på denna höjd tävlar mot varandra oavsett kat på ponny.

Klass 1: 0,40 ponny (Två faser A/A)
Klass 2: 0,50 Ponny (Två faser A:0/A:0)
Klass 3: 0.60 Ponny (Två faser A:0/A:0)
Klass 4: 0,70 Ponny (Två faser A:0/A:0)
Klass 5: > 0,70, endast privatponny ange höjd i anmälan (Två faser A:0/A:0)
Klass 11: 0,40 häst (Två faser A/A)
Klass 12: 0,50 häst (Två faser A:0/A:0)
Klass 13: 0.60 häst (Två faser A:0/A:0)
Klass 14: 0,70 häst (Två faser A:0/A:0)
Klass 15: > 0,70, endast privatponny ange höjd i anmälan (Två faser A:0/A:0)

Klass 1 och 11: Rosett till felfria ekipage
Övriga klasser: Rosett till placerade ekipage, hederspris till segraren i resp klass. Vid färre än tre starter i en klass rosett till felfria ekipage.