Vi har blivit hyllade och fått pris av Skånes Ridsportförbund. Priset delas ut till den förening som har utbildat sin personal mest under 2019. Malmö Ridklubb är den förening som varit mest aktiv och visat ett stort deltagande i Skånes Ridsportförbunds utbildningar under 2019.

– Genom att kontinuerligt utbilda vår personal stärker vi kompetensen vilket i längden gynnar hela förningen. Välutbildad personal innebär också att nivån på ridskolan blir högre och i förlängningen gynnar det både kunder men också våra hästar. Vårt mål är att fortsätta utbilda personalen under 2020, berättar Sonny Elfvin, verksamhetschef

Motiviering:

”Med engagemang och stort fokus på utbildning och vidareutbildning för såväl personal som engagerade ungdomar och vuxna har Malmö Ridklubb visat att de är ett föredöme i viljan att utveckla sin verksamhet. Malmö Ridklubb besitter nu än mer kunskap kring ledarskap, pedagogik och inte minst hästkunskap” 

https://www.skaneridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/07/ervillvihylla