Stort tack till alla medlemmar som deltog i undersökningen. Vi är glada att så många tog sig tid att svara. Det ger oss en tydligare bild i vårt arbete framåt. Vi i styrelse och ledning har fått bra input att arbeta vidare med.

Hästhållning och hästvälfärd står högt på vår agenda. Hästarna är våra viktigaste kollegor och det är ohållbart om de inte mår bra.

Några av våra fokusområden framåt kommer vara:

  • Kommunikation och information
  • Personal och ledning
  • Ridlektioner och schema
  • Rättvisa och inkludering

Länk till presentation av resultat