I vårt arbete med att få fram kandidater till den framtida styrelsen har valberedningen arbetat som följande:

Vi har utlyst att vi tar emot nominering på klubbens hemsida och i ett mejl-utskick till klubbens medlemmar.

Vi har tillfrågat de som idag sitter i styrelsen, vars mandat går ut i år, om de vill kandidera på nytt. Vi har ej intervjuat dem. Nomineringar har gjorts till valberedningen på den e-mejladress som uppgetts vid utlysningen. Vi har samtalat med alla nya kandidater till förtroendeposter (styrelse och lekmannarevisor). Under samtalen har vi frågat om kandidatens koppling till klubben, varför hen vill bli förtroendevald, vad hen brinner för i relation till Malmö Ridklubb, samt vad hen kan och vill bidra med för klubbens framtida utveckling.

Valberedningen har siktat på att få en styrelse som representerar de olika aktiviteterna i klubben, olika åldrar och erfarenhet i styrelsen samt att de nominerade ska ha kompletterande kompetenser. Målet är att styrelsens samlade erfarenheter och kompetenser ska bidra till klubbens strategiska arbete och utveckling till en välorganiserad, framåtdrivande klubb med god ekonomi.

Under året 2021 har vald ordförande avgått, och en suppleant har avgått. En ledamot har valt att avgå i förtid vid årsmötet 2022.

MRU väljer själva sina representanter till Malmö Ridklubbs styrelse och anmäler detta på årsmötet (se stadgar §14 punkt 15).

 

Följande poster skall tillsättas vid årsmötet 2022:

Ordförande, väljs på ett år (till 2023)

Tre (3) ledamöter på 2 år (till 2024)

Ett (1) fyllnadsval av ledamot på 1 år (till 2023)

Tre (3) suppleanter på 1 år (till 2023)

 

Valberedningens förslag till styrelse:

Ordförande: Karsten Erichs på ett år (till årsmötet 2023)

 

Ordinarie ledamot två år: Pia Johansson (omval till årsmöte 2024)

Ordinarie ledamot två år: Ingrid Holmberg (nyval till årsmöte 2024)

Ordinarie ledamot två år: Fredrik Malmberg (nyval till årsmöte 2024)

Ordinarie ledamot ett år, fyllnadsval för Lotta Carlsson: Annelie Thelin (omval till årsmöte 2023)

 

Suppleant: Caroline Hammarström (omval till årsmöte 2023)

Suppleant: Elin Larsson (nyval, till årsmöte 2023)

Suppleant: Ulrika Lagergren (nyval, till årsmöte 2023)

 

Sittande i styrelsen fram till 2023

Ledamot: Marianne Holmbeck (vald till årsmöte 2023)

Ledamot: Paul Bäckstrand (vald till årsmöte 2023)

Ledamot: Helena Strömbäck (vald till årsmöte 2023)

 

Val av revisorer

Ordinarie: Godkänd revisor Mats Gyllenberg (omval)

Suppleant: Revisorskonsult Anna-Lena Gyllenberg (omval)

 

Val av lekmannarevisor

Adrianna Gilicka (nyval)

 

Val av ombud till SvRF och distriktets allmänna möten och ev andra möte

Föreslår att delegera till styrelsen

 

Hälsningar

Valberedningen

Annette Risberg (sammankallande), Malin Grotte och Per Nordström