Vid styrelsemötet 2022-11-16 beslutades om en höjning av lektionsavgifterna fr o m VT 2023

Priser ridskolan vårterminen 2023:

Ponny:
Ponnylektioner Grupp Nyb-Nyb2: 220 kronor/gång (max 8/grupp):
Ponnylektioner Grupp 1-4: 230 kronor/gång (max 10/grupp):

Ponny Specialgrupp:
Hoppgrupp (special) max 8/grupp:
Junior: 310 kronor/gång

Häst: 
Vanlig lektions- dressyrgrupp (max 8/grupp):
Junior: 310 kronor/gång
Senior: 360kronor/gång

Häst Specialgrupp Junior:
Hoppgrupp junior (special) max 8/grupp:
Junior: 330 kronor/gång

Drop-in:
360 kronor/gång
(From HT 2021 gäller endast fakturering vid drop in ridning. )

Funktionshindrade:

Junior: 220 kronor/gång
Senior: 280 kronor/gång