Taket i ridhus Manegen kommer att renoveras under perioden 23 februari till den 1 mars. Det kommer att monteras byggställningar runt om Manegen inför renoveringen och del avspärrningar kommer att göras, detta kommer naturligtvis att påverka vår och hästarnas miljö. Det kommer kommer under byggperioden röra sig många bilar och byggpersonal på anläggningen.

Ridskolans lektioner kommer i möjligaste mån att förläggas den stora paddocken. Om vädret blir dåligt (fruset underlag eller ihållande regn) måste vi dela Arenan och ha dubbla lektioner där inne under denna period.

Iaktta största försiktighet. Det kommer under en kort period att bli lite rörigare på stallplanen. Men dom lovade på byggmötet att dom skulle skynda sig så och göra allt för att hålla tidplanen 🙂